NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Vojvodina

Vojvodina je autonomna pokrajina građanki i građana koji u njoj žive, u sastavu Republike Srbije. Većim delom je ravničarski kraj koji presecaju 3 plovne reke - Dunav, Tisa i Sava, kao i kanalska mreža, putevi i železničke pruge, povezujući centralnu i zapadnu Evropu sa Balkanom i Bliskim istokom. Najznačajnije veze jesu Koridor Ks - za drumski saobraćaj i Dunav evropski koridor VII - za vodeni saobraćaj. U Vojvodini se nalazi i najstariji nacionalni park - Fruška gora, a na obroncima istoimene planine, tokom vekova, izgrađeno je 17 manastira. Vojvodinu karakteriše bogatstvo kvalitetnim obradivim zemljištem, opšta privredna i kulturna razvijenost, velika gustina naseljenosti i demografsko šarenilo. Vojvodina je regija u kojoj se tradicionalno neguju višejezičnost, višekulturalnost i višekonfesionalnost. Na teritoriji Vojvodine je 45 opština i gradova, kao jedinica lokalne samouprave, raspoređenih u 7 okruga, sa sedištima u gradovima: Subotica, Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Som

Vojvodina

Translate from: Serbian

Универзитет у Новом Саду, са 45.000 студената, други је по величини универзитетски центар у Србији. Универзитет нуди посебне програме прилагођене потребама привреде, нарочито потребама прерађивачког сектора.

Главне привредне гране су: пољопривреда, прерађивачка индустрија, велетрговина и малопродаја, грађевинарство, енергетика, транспорт и комуникације, текстилна индустрија, електормеханичка и пратећа аутомобилска индустрија, ИКТ, пословне услуге, логистика и туризам.

Аграрни сектор

Пољопривреда је у Војводини приоритетан сектор. Традиционално, она представља значајан део локалне привреде и доноси добре резултате, захваљујући обиљу плодног пољопривредног земљишта које чини 84 одсо територије Војводине. Аграрни сектор учествује са 40 одсто у укупној индустријској производњи, а са 30 одсто у укупном извозу из Војводине.

Обновљиви извори енерегије

Захваљујући остацима пољопривредних усева, постоји значајна база за коришћење биомасе у производњи енергије.

Металопрерађивачка и машинска индустрија

Металски комплекс у Војводини има дугу традицију и састоји се од мањих металопрерађивачких компанија за производњу компоненти и - у мањем обиму - од произвођача оригиналне опреме, који нуде производе са својим заштитним знаком. Војводина Метал Цлустер окупља 116 фирми, са 6.300 радника.

Информационе технологије

Сектор високих технологија је брзорастући сектор у Војводини. Развој софтвера представља главни извор прихода, посебно развој ЕРП решења, Јава апликација и софтвера за мобилне уређаје. Компаније у ИТ сектору највише се баве Аутсорсинг софтвера на основу захтева међународних клијената, односно развојем сопствених софтверских производа за потребе домаћег и иностраног тржишта.

Војводина посебну пажњу посвећује међурегионалној и прекограничној сарадњи, као и имплементацији приоритета дефинисаних у оквиру Стратегије Европске уније за Дунавски регион.

Univerzitet u Novom Sadu, sa 45.000 studenata, drugi je po veličini univerzitetski centar u Srbiji. Univerzitet nudi posebne programe prilagođene potrebama privrede, naročito potrebama prerađivačkog sektora.

Glavne privredne grane su: poljoprivreda, prerađivačka industrija, veletrgovina i maloprodaja, građevinarstvo, energetika, transport i komunikacije, tekstilna industrija, elektormehanička i prateća automobilska industrija, IKT, poslovne usluge, logistika i turizam.

Agrarni sektor

Poljoprivreda je u Vojvodini prioritetan sektor. Tradicionalno, ona predstavlja značajan deo lokalne privrede i donosi dobre rezultate, zahvaljujući obilju plodnog poljoprivrednog zemljišta koje čini 84 odso teritorije Vojvodine. Agrarni sektor učestvuje sa 40 odsto u ukupnoj industrijskoj proizvodnji, a sa 30 odsto u ukupnom izvozu iz Vojvodine.

Obnovljivi izvori eneregije

Zahvaljujući ostacima poljoprivrednih useva, postoji značajna baza za korišćenje biomase u proizvodnji energije.

Metaloprerađivačka i mašinska industrija

Metalski kompleks u Vojvodini ima dugu tradiciju i sastoji se od manjih metaloprerađivačkih kompanija za proizvodnju komponenti i - u manjem obimu - od proizvođača originalne opreme, koji nude proizvode sa svojim zaštitnim znakom. Vojvodina Metal Cluster okuplja 116 firmi, sa 6.300 radnika.

Informacione tehnologije

Sektor visokih tehnologija je brzorastući sektor u Vojvodini. Razvoj softvera predstavlja glavni izvor prihoda, posebno razvoj ERP rešenja, Java aplikacija i softvera za mobilne uređaje. Kompanije u IT sektoru najviše se bave Autsorsing softvera na osnovu zahteva međunarodnih klijenata, odnosno razvojem sopstvenih softverskih proizvoda za potrebe domaćeg i inostranog tržišta.

Vojvodina posebnu pažnju posvećuje međuregionalnoj i prekograničnoj saradnji, kao i implementaciji prioriteta definisanih u okviru Strategije Evropske unije za Dunavski region.

Vojvodina

id: 359694

Posetite Vojvodina ▶

vasa reklama na nasem sajtu