NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

Organizacione nauke, koje doživljavaju puni razvoj u drugoj polovini 20. veka, dale su značajan doprinos razvoju privrede i društva u celini. Intenzivni razvoj organizacionih nauka, definisanih u oblastima menadžmenta, informacionih sistema i tehnologija, uslovio je rast efikasnosti i napredovanje poslovnih sistema. To je podstaklo nastanak velikog broja institucija visokog obrazovanja u ovoj oblasti. U bivšoj Jugoslaviji, prve ideje o formalnom obrazovanju u oblasti organizaconih nauka pojavile su se pre više od pedeset godina. Kao plod takvih inicijativa, ali i evidentne potrebe za obrazovanjem stručnjaka koji će voditi preduzeća i biti nosioci razvoja i promena, 1969. godine doneta je odluka o osnivanju Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. U januaru 1971. godine, odlukom Saveta Univerziteta u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka postao je članica Univerziteta. Tokom četrdeset godina, nastavni planovi i programi Fakulteta menjali su se u skladu sa novim dostignućima na

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

Reformom nastavnog plana i programa u periodu od 2005. do 2007. godine, ostvareni su ciljevi usaglašavanja sa savremenim naučnim rezultatima, zahtevima prakse, kao i principima Bolonjskog procesa.

Marta ove godine, FON je dobio uverenje o akreditaciji kao visokoškolska ustanova, kao i uverenje o akreditaciji 14 studijskih programa na sva tri nivoa studija. U toku je akreditacija zajedničkih studijskih programa drugog stepena studija, koji se odvija u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Fakultetom za upravu Univerziteta u Ljubljani i Univerzitetom Midlseks iz Londona. Osim obrazovne, Fakultet je 2007. dobio uverenje o akreditaciji za naučnoistraživačku delatnost, koju realizuje kroz projekte osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja.

FON ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju, koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata, saradnika i nastavnika, zajedničke istraživačke i razvojne projekte i učešća na simpozijumima i konferencijama. Najuspešnija saradnja je ostvarena sa fakultetima iz Slovenije, Velike Britanije, Francuske, Slovačke, Nemačke, Portugala, Grčke, Austrije, Makedonije i Češke.

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

id: 359724

Posetite FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA ▶

vasa reklama na nasem sajtu