NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Narodni univerzitet Bozidar Adzija

Poluvekovna tradicija, visoki standardi u pružanju usluga, savremeno opremljeni kabineti, profesionalna posveæenost, renome i prepoznatljivost svrstavaju Narodni univerzitet "Božidar Adžija" u lidere neformalnog obrazovanja i struènog osposobljavanja odraslih na teritoriji cele Srbije. Posebnu pažnju u našim programima poklanjamo deci predškolskog i školskog uzrasta, gde se insistira na spoju edukacije i kreativnosti, znanja i zabave. NU "Božidar Adžija" na optimalan naèin povezuje teorijsku sa imperativima praktiène obuke, pružajuæi svestrano i sveobuhvatno znanje. NU "Božidar Adžija" nije u sistemu redovnog obrazovanja, veæ nužna i poželjna ustanova u ispravljanju propusta koji su neminovni u inertnom i glomaznom sistemu redovnog školstva. Naša prednost je u izuzetnoj fleksibilnosti, otvorenosti, neformalnosti, nepostojanju sporih birokratskih procedura i konstantnom prilagoðavanju željama, potrebama i interesima polaznika.

Narodni univerzitet Bozidar Adzija

Tranzicioni procesi imaju za posledicu opravdan strah od gubitka posla, od promena, strepnju pred neizvesnom buduænošæu. Za nas tranzicija predstavlja podsticajni izazov da ljudima ponudimo moguænost da napreduju, unaprede sebe, steknu nova znanja, ovladaju veštinama i na adekvatniji naèin reše svoje probleme u vezi sa pronalaženjem novog posla, radnog mesta, zadržavanjem veæ postojeæeg ili da, jednostavno, obezbede poboljšanje svojih profesionalnih referenci. Našim programskim konceptom stimulišemo i podržavamo potrebu ljudi za uèenjem i obrazovanjem. Idemo u susret novom, hvatamo korak sa imperativima vremena, dajemo šansu za novi poèetak.

A poèeci Narodnog univerziteta "Božidar Adžija" datiraju iz 1961. godine kada je osnovan rešenjem Narodnog odbora opštine Vraèar, kao samostalna ustanova i pravni sledbenik Doma kulture "Božidar Adžija", osnovanog 1953. godine. U višedecenijskom radu i razvoju Univerziteta uèinjene su neophodne transformacije u okviru kulturno-obrazovnih programa i aktivnosti.

Narodni univerzitet Bozidar Adzija

id: 359776

Posetite Narodni univerzitet Bozidar Adzija ▶

vasa reklama na nasem sajtu